Kawon sa paj tik hae?
1投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年09月04日(火) 15時17分36秒
Hiroyuki awor Yamamoto ka mukadma bita hua kal tha, par maenne nahin ismen bhag liya

Kyonki maenka sakhta samjna tha ki
Yamamote ke pas vijaya hae
2投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年09月04日(火) 15時17分53秒
Calcitra "accha sandesha" tik tha
3投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年09月04日(火) 15時18分13秒
Excelsior ka kahwa accha hae
4投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年09月04日(火) 16時14分50秒
なに発狂してんだエンシュー
投稿者 メール
(゚Д゚) <